Tłumaczenia

klocki tłumaczeń przysięgłych w Warszawie

Tłumaczenia przysięgłe na najwyższym poziomie tylko w biurze Londoner w Warszawie

Tłumaczenia przysięgłe pisemne

Tłumaczenie przysięgłe oferowane przez biuro Londoner z siedzibą w Warszawie to specjalistyczne tłumaczenie, np. na język angielski wykonywane lub uwierzytelniane pieczęcią przez tłumacza przysięgłego, który zostaje nim na mocy mianowania przez Ministra Sprawiedliwości. W ten sposób stając się osobą zaufania publicznego. Tłumacz przysięgły dysponuje charakterystyczną pieczęcią, która wydawana jest na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową w Warszawie.

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez biuro tłumaczeń Londoner w Warszawie to dokumenty przyjmowane w sądach, urzędach i innych instytucjach. Często jest to warunek konieczny do zaakceptowania ich ważności przy składaniu ich w polskich urzędach.

Standardy wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), która określa podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

  • Teksty przeznaczone do tłumaczenia przysięgłego powinny zostać dostarczone tłumaczowi w oryginale. Jeżeli zostanie dostarczona kopia lub skan, tłumacz jest zobowiązany umieścić informację, że tłumaczył z kopii.
  • Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu.
  • Uwierzytelnienie już przetłumaczonego tekstu kosztuje 50% stawki.
  • Tłumaczenie przysięgłe zawsze jest w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią i dlatego musi zostać przekazane Klientowi pocztą kurierską, zwykłą lub zostaje odebrane osobiście.
  • Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera datę i numer repertorium, jak również wspomnianą już pieczęć.
  • Tłumaczenia specjalistyczne są wykonywane przez tłumaczy specjalistów i uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego rozliczane są na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r):

§ 8.

  1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
  2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1 125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia przysięgłe ustne

Tłumaczenia przysięgłe ustne są stosowane są w biurze Londoner w Warszawie w sytuacji, gdy obecność tłumacza przysięgłego wynika z przepisów prawa lub dla zagwarantowania (np. kontrahentowi zagranicznemu) profesjonalnego charakteru tłumaczenia.

zamknij
Promocja dla firm