Szkolenia

Załoga tłumaczy przysięgłych w Warszawie

Szkolenia biznesowe

Finanse dla niefinansistów. Jak zarządzać finansami?

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej pionów niefinansowych, osób zarządzających projektami, właścicieli firm, członków rad nadzorczych i osób, które są odpowiedzialne za podejmowane decyzji o skutkach finansowych oraz mających styczność z dokumentacją finansową.

Uczestnicy szkolenia zrozumieją sens finansowych informacji, będą potrafili odnajdować i odczytywać ze sprawozdań finansowych potrzebne informacje. Będą mogli efektywniej porozumiewać się z osobami z działów finansowych i aktywniej uczestniczyć w tej części organizacji, która dotyczy finansów. Skuteczniej ocenią skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji, rozpoznają zagrożenia i sposoby ich zapobiegania.

Skuteczne narzędzia biznesowe – komunikacja, perswazja, asertywność

Efektywne negocjacje w biznesie

Szkolenie "Negocjacje handlowe" przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, menadżerów i handlowców, którzy pragną efektywnie i profesjonalnie przeprowadzać negocjacje z klientami lub partnerami biznesowymi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • skutecznie posługiwać się narzędziami negocjacyjnymi,
  • uzyskiwać dobre wyniki niezależnie od przewagi drugiej strony,
  • posiadać pełną kontrolę nad przebiegiem negocjacji,
  • umiejętnie stosować techniki wywierania wpływu,
  • określać i dokonać wyboru indywidualnego i skutecznego stylu negocjowania.
zamknij
Promocja dla firm