Strefa tłumacza

Strefa tłumaczeń biura tłumaczeń w Warszawie

Regulamin

Zasady współpracy

Staramy się przestrzegać poniższych zasad przy współpracy z naszymi Tłumaczami:

 1. Każdy tłumacz otrzymuje od nas mailem zapytanie, czy chce jest zainteresowany danym zlecenie. Zapytanie  zawiera:
  • materiał / tekst będący przedmiotem zapytania;
  • proponowaną stawkę;
  • ilość stron / kwotę do rozliczenia (według języka źródłowego);
  • wymagany / sugerowany termin realizacji;
  • informacje dodatkowe.
 2. Jeżeli tłumacz odpowie na zapytanie, otrzymuje maila potwierdzającego i przekazującego mu zlecenie na wcześniej ustalonych warunkach.
 3. w przypadku braku odpowiedzi na nasze zapytanie w krtkim czasi zastrzegamy sobie możliwość przekazania zlecenia innemu tłumaczowi.
 4. Rozliczenia i płatności.
  • Umowy o dzieło zamykamy na 20-go każdego miesiąca, z uzgodnionym terminem płatności.
  • Tłumacze wystawiający faktury otrzymują płatności z ich tytułu najpóźniej w uzgodnionym terminie 14- 21dniowym.
  Podstawą rozliczenia są ilości w tekście źródłowym oraz cena podana w zamówieniu, chyba że ustalono inaczej.
 5. Wykonane tłumaczenia zawsze podlegają standardowej kontroli / korekcie, w razie potrzeby są przekazywane ponownie do tłumacza w celu dokonania niezbędnych poprawek / korekty.
 6. Nasi pracownicy z chęcią służą pomocą w razie wątpliwości dot. przedmiotu zlecenia - prosimy jednak je przesyłać w trakcie realizacji zleceń, tak aby przekazywane na końcu tłumaczenie było pracą ostatecznie skończoną. Prosimy nie przesyłać prac niedokończonych i niepełnych..
 7. Poprzez gotowe tłumaczenie rozumiemy pracę staranną, zawierającą sprawdzoną,poprawną i właściwą  terminologię, bez błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych i błedów literowych. Tekst musi być również poprawnie sformatowany / odzwierciedlajacy oryginał (odpowiednie tabulatory, akapity, kolumny i tabele, wykresy i schematy).

Drogi Tłumaczu,

prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania prosimy o wysłanie maila na adres londoner@londoner.com.pl

Regulamin dla Tłumacza
Zobowiązanie do zachowania poufności

zamknij
Promocja dla firm