Branże

Trybiki

Farmacja

Profesjonalne tłumaczenia medyczne

W dobie medycyny opartej na dowodach, postępującej specjalizacji i rosnącej roli technologii w naukach przyrodniczych profesjonalne tłumaczenie tekstu medycznego wymaga jednocześnie merytorycznej znajomości zagadnienia i biegłości lingwistycznej.

Nasz zespół to lekarze, biolodzy, chemicy i farmaceuci zawodowo tłumaczący teksty medyczne i farmaceutyczne.

Zespół doświadczonych współpracowników, w tym naukowców z polskich i zagranicznych klinik i uniwersytetów  gwarantuje najwyższą jakość merytoryczną wykonywanych przez nas tłumaczeń.

Dzięki tłumaczeniom wykonywanym przez stały zespół dysponujący odpowiednim narzędziami gwarantujemy jednolite słownictwo, styl i jakość pracy.

W przypadku tłumaczeń medycznych, chemicznych i biotechnologicznych bardzo ważną rolę odgrywa również zawartość merytoryczna a rzetelnie przetłumaczony i starannie zredagowany tekst pozwala na uzyskanie najwyższej jakości przekładu.

Dlatego też każde tłumaczenie poddajemy dodatkowej weryfikacji merytorycznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę w zakresie wykonywania  tłumaczeń medycznych.

Tłumaczenie farmaceutyczne

Tłumaczenia farmaceutyczne na rynku tłumaczeń to głównie charakterystyki leków (ChPL), ulotki informacyjne dla pacjenta dodawane do opakowań leków (PIL), opisy opakowań leków czy foldery reklamowe leków. Ponadto zajmujemy się tłumaczeniami w ramach harmonizacji produktów leczniczych, czyli tłumaczeniem znormalizowanych zmian do dokumentacji rejestracyjnej, zgodnych z dyrektywami unijnymi. Takie tłumaczenia wykonujemy na podstawie wytycznych EMEA dla firm świadczących usługi rejestracyjne na rzecz koncernów farmaceutycznych bądź bezpośrednio dla tego typu podmiotów. Do tej grupy przekładów zaliczają się także tłumaczenia zgłoszeń patentowych. Z kolei tłumaczeniami z pogranicza medycyny i farmacji są wszelkie tematy dotyczące badań klinicznych. Tłumaczenia farmaceutyczne wykonują najczęściej lekarze, ale także farmaceuci, analitycy medyczni, fizycy biomedyczni, biolodzy i inne kompetentne osoby po studiach przyrodniczych i odpowiednich kursach, np. ze "Wstępu do Monitorowania Badań Klinicznych.

Tłumaczenia boitechnlogiczne

Tłumaczenia biotechnologiczne wykonują absolwenci biotechnologii lub biologii o specjalności biologia molekularna. Niektórzy posiadają doktorat i własny dorobek naukowy lub ukończyli specjalistyczne zagraniczne kursy dotyczące technik pisania publikacji naukowych, np. "Postgraduate Writing for Scientists".

Tłumaczenia chemiczne wykonywane są przez chemików organików lub nieorganików. Jeśli dotyczą reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych - analogicznie przez biochemików. Tłumacze stosują aktualne nazewnictwo związków chemicznych zgodne z zaleceniami IUPAC. Do tej grupy tłumaczeń należą np. tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) lub zgłoszenia patentowe środków ochrony roślin.

Na co dzień w Biurze LONDONER tłumaczymy:

 • dokumenty rejestracyjne leków (charakterystyki produktów leczniczych SPC, charakterystyki leków ChPL, ulotki dla pacjenta, etykiety leków PIL  )
 • dokumentacje badań klinicznych (informacje dla pacjenta i formularze świadomej zgody, dzienniczki pacjenta, wnioski do CEBK, protokoły z badań)
 • instrukcje obsługi aparatury medycznej i sprzętu medycznego (np. pompy infuzyjne, spirometry, ssaki medyczne, kardiomonitory, aparaty EKG, defibrylatory, ultrasonografy)
 • instrukcje obsługi sprzętu laboratoryjnego (np. wirówki laboratoryjne, łaźnie, suszarki, myjki ultradźwiękowe, sterylizatory, autoklawy, wagi laboratoryjne, mikroskopy)
 • opisy i instrukcje testów diagnostycznych (np. ciążowe, serologiczne, mikrobiologiczne)
 • instrukcje sprzętu rehabilitacyjnego (bieżnie, stoły do masażu, wanny z hydromasażem, podnośniki, wózki)
 • artykuły naukowe i popularnonaukowe (m.in. z zakresu: farmacji, chirurgii, neurologii, onkologii, kardiologii, pediatrii, okulistyki, hematologii, epidemiologii), a także artykuły dotyczące toksykologii, medycyny niekonwencjonalnej, naturalnej, homeopatii, radiestezji;
 • ulotki preparatów weterynaryjnych (pasze, premiksy, dodatki dietetyczne)
 • sprzęt i materiały weterynaryjne (wyposażenie klinik weterynaryjnych)
 • ulotki substancji i preparatów chemicznych (farby, lakiery, tworzywa sztuczne, środki czystości)
 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) - specjalna cena!
 • materiały szkoleniowe dla pracowników firm medycznych, lekarzy
 • materiały marketingowe
 • foldery reklamowe i katalogi sprzętu medycznego
 • zgłoszenia patentowe
 • karty szczepień
 • wypisy medyczne pacjentów
 • deklaracje zgodności wyrobów medycznych
 • i wiele innych

Poufność

Wszystkie materiały przekazywane naszej firmie są traktowane jako POUFNE. Każdy z tłumaczy przed rozpoczęciem współpracy z naszym biurem jest zobowiązany do podpisania umowy o poufności. Wszystkie wydruki tłumaczeń są niszczone przez autoryzowaną firmę.

W przypadku dokumentów tajnych podpisujemy klauzulę poufności dotyczącą określonych dokumentów.

Na życzenie Klienta, dokumenty zawierające informacje określone jako poufne będą przekazywane osobie upoważnionej z zaznaczeniem "do rąk własnych".

Na Państwa pisemny wniosek , Biuro Londoner zobowiązuje się do zwrotu lub protokolarnego zniszczenia wszystkich otrzymanych nośników wraz z ich kopiami zawierającymi informacje określone jako poufne.

W odróżnieniu od innych Biur Tłumaczeń nie ujawniamy nawet nazw firm, z którymi współpracujemy.

zamknij
Promocja dla firm