Tłumaczenia

klocki tłumaczeń przysięgłych w Warszawie

Tłumaczenia medyczne

Medycyna

Poufność

Wszystkie materiały przekazywane naszej firmie są traktowane jako POUFNE. Każdy z tłumaczy przed rozpoczęciem współpracy z naszym biurem jest zobowiązany do podpisania umowy o poufności. Wszystkie wydruki tłumaczeń są niszczone przez autoryzowaną firmę.

W przypadku dokumentów tajnych podpisujemy klauzulę poufności dotyczącą określonych dokumentów.

Na życzenie Klienta, dokumenty zawierające informacje określone jako poufne będą przekazywane osobie upoważnionej z zaznaczeniem "do rąk własnych".

Na Państwa pisemny wniosek , Biuro Londoner zobowiązuje się do zwrotu lub protokolarnego zniszczenia wszystkich otrzymanych nośników wraz z ich kopiami zawierającymi informacje określone jako poufne.

W odróżnieniu od innych Biur Tłumaczeń nie ujawniamy nawet nazw firm, z którymi współpracujemy.

zamknij
Promocja dla firm