Powrót

KWESTIONARIUSZ DLA TŁUMACZY

 
Nazwisko: 
Pierwsze imię: 
Uwagi: 
Numer zlecenia: 
Osoba zlecająca: 
 
Dane do PIT
Numer NIP: 
Urząd skarbowy: 
Nr PESEL: 
Drugie imię: 
Imię ojca: 
Imię matki: 
Data urodzenia:   -  -    dzień - miesiąc - rok
Miejsce urodzenia: 
 
Dane dotyczące adresu zamieszkania
Województwo: 
Powiat: 
Gmina: 
Ulica: 
Nr domu:     Nr lokalu: 
Miejscowość: 
Kod pocztowy:  - 
Skrytka pocztowa: 
Telefon: 
Fax: 
 
Kwota netto:  PLN
Kwota brutto:  PLN
 
Dane kont bankowych
Osobiste konto bankowe (potrzebne w przypadku przelewów wypłat na konto)
Nazwa banku: 
Nr konta: 
 
Czy prowadzi Pan(i) działalność gospodarczą?  
 
Czy jest Pan(i) płatnikiem podatku VAT?  
 
 
 Wraz z przesłaniem formularza wyrażam zgodę na sporządzenie i przesłanie do mnie umowy bez mojego podpisu