Tłumaczenia

klocki tłumaczeń przysięgłych w Warszawie

Specjalizacje

Do najczęściej występujących tekstów technicznych należą:

 • Badania inżynieryjne
 • Dokumentacja architektoniczna
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Dokumenty przetargowe
 • Instrukcje obsługi
 • Katalogi
 • Normy
 • Plany geodezyjne, geologiczne, zagospodarowania przestrzennego
 • Specyfikacje
 • Umowy
 • Wyciągi z ksiąg wieczystych

Wykonujemy tłumaczenia techniczne z poniższych działów i branż.

 • architektura
 • chemia
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • geodezja
 • geologia
 • górnictwo
 • informatyka
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria środowiska
 • kartografia
 • mechanika
 • mechatronika

Działy przemysłu:

 • Chemiczny
  • przetwarzanie surowców organicznych
  • przetwarzanie surowców nieorganicznych
 • Elektromaszynowy
  • produkcja maszyn
  • przemysł metalowy
  • przemysł elektrotechniczny
 • Mineralny
  • materiały budowlane
  • przemysł szklarski
  • ceramika
 • Lekki
  • przemysł włókienniczy
  • przemysł odzieżowy
  • przemysł skórzano - obuwniczy
 • Przemysł spożywczy
  • młynarstwo, przemysł mięsny, przemysł rybny, przemysł mleczarski, przemysł cukrowniczy i cukierniczy, przemysł olejarsko-tłuszczowy, przemysł tytoniowy, produkcja napojów alkoholowych
 • Przemysł metalurgiczny
  • hutnictwo żelaza i stali
  • hutnictwo metali nieżelaznych
 • Przemysł drzewno-papierniczy
  • tartaki
  • przetwórstwo drzewne
  • przemysł zapałczany
  • przemysł celulozowo - papierniczy
 • Przemysł paliwowo - energetyczny
  • kopalnie surowców energetycznych
  • wytwarzanie i wstępna obróbka paliw
  • produkcja energii elektrycznej


Wszystkie tłumaczenia, na życzenie Klienta, uwierzytelniamy. Bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy handlowej.

zamknij
Promocja dla firm