Tłumaczenia

klocki tłumaczeń przysięgłych w Warszawie

Tłumaczenia dokumentów samochodowych

Londoner oferuje szybkie i profesjonalne tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych. Po przesłaniu nam e-mailem kompletu dokumentów w postaci skanów , bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia.

Aby zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy przez osobę prywatną, należy złożyć do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania komplet dokumentów dotyczących wnioskodawcy oraz komplet  dokumentów  rejestracyjnych  pojazdu wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym.

DOKUMENTY OBCOJĘZYCZNE NIEZBĘDNE DO ZAREJESTROWANIA POJAZDÓW

  • dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)*
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
  • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy tylko nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru. )
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu (dotyczy wszystkich pojazdów nowych oraz używanych)
  • dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli pojazd był zarejestrowany)
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa spoza Unii Europejskiej

Jeśli podczas zakupu sporządzona została dwujęzyczna umowa kupna/sprzedaży pojazdu, należy wykonać uwierzytelnienie tego dokumentu, czyli uzyskać oświadczenie tłumacza przysięgłego o zgodności wersji polskiej oraz obcojęzycznej dokumentu.

Ceny tłumaczenia kompletów dokumentów samochodowych (orientacyjne):

Język

Cena za komplet (w PLN netto)

angielski

119

belgijski, flamandzki/niderlandzki

130-160

czeski

190

duński

150

estoński

200

fiński

200

francuski

110

hiszpański

180

litewski

150

łotewski

180

niemiecki

110

rosyjski

100

słowacki

210

słoweński

190-230

szwedzki

220

węgierski

190

włoski

130-160

zamknij
Promocja dla firm