Szkolenia

Załoga tłumaczy przysięgłych w Warszawie

Szkolenia interpersonalne

Kreowanie wizerunku - warsztaty dla kobiet. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich Pań, których praca pośrednio lub bezpośrednio wpływa na wizerunek firmy. Szczególnie dla menedżerów, specjalistów, dla których wiedza z zakresu kreowania wizerunku może być doskonałym uzupełnieniem kompetencji.

Autoprezentacja. Wystąpienia publiczne. Doprowadzenie uczestników do poziomu świadomości dotyczącej używania chwytów werbalnych i niewerbalnych podczas wystąpień publicznych.

Obsługa i efektywna komunikacja interpersonalna z trudnym klientem

Leadership - lider jako mentor i coach dla swoich podwładnych - Style kierowania ludźmi. Ja jako lider.  Analiza: jaki jest mój - jako kierownika- osobisty styl kierowania ludźmi , jakie są  mocne  i słabsze strony każdego stylu, jak dopasować styl do konkretnego pracownika (tzw. przywództwo sytuacyjne). Analiza atrybutów skutecznego lidera.

Merchandising - praktyczne szkolenie z pokazem zastosowanie najnowszej technologii badań neuromarket - Neuromarketing jest usługą skierowaną do osób zajmujących się szeroko pojętym procesem tworzenia produktu, reklamy, promocji i ekspozycji produktów - czyli działań prowadzących do efektywnej sprzedaży.

zamknij
Promocja dla firm